Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων 2017-2018

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στο σχολείο μας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017  εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίστηκαν σε σώμα οι ακόλουθοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ
1. ΣΤΑΛΩ ΠΑΝΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΑ  ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΚΡΕΜΜΑΣΤΟΥ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΙΑΣ
6. ΕΥΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΤΑΜΙΑΣ
7. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΛΟΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕΛΟΣ
10. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΙΗΣ ΜΕΛΟΣ
11. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΡΑΣΑΣ ΜΕΛΟΣ
12. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΜΕΛΟΣ