Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2017-2018

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
1. Πρόεδρος Σωτηρίου Γιώργος ΞΜΤ3/1
2. Αντιπρόεδρος Λυσάνδρου Άννα ΚΔ3
3. Γραμματέας Καραγιάννη Δήμητρα ΚΓ3
4. Ταμίας Βάρδα Μαρία ΞΕ2/3α
5. Σύμβουλος Αντωνίου Αντρέας ΕΓ2
6. Σύμβουλος Κούρρη Χιόνα ΞΕ/1α
7. Σύμβουλος Δίσπυρος Κωνσταντίνος ΞΕ/1α

 

Εκπρόσωποι ΕΣΕΜ Αμμοχώστου:              

Αντωνίου Αντρέας
Δίσπυρος Κωνσταντίνος