Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2018-2019

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
1. Πρόεδρος Μαρία Βάρδα ΞΕ3ε
2. Αντιπρόεδρος Μυροφόρα Ηλία ΕΓ3α
3. Γραμματέας Θέκλα Ανδρέου ΕΓ3α
4. Ταμίας Χιόνα Κουρρή ΞΕ2α
5. Σύμβουλος Κωνσταντίνος Δίσπυρος ΞΕ2α
6. Σύμβουλος Κενδέας Νεοφύτου ΞΕ1β
7. Σύμβουλος Λουκάς Ηλία ΘΞΜ1α

 

Εκπρόσωποι ΕΣΕΜ Αμμοχώστου:              

Κουρρή Χιόνα                              ΞΕ2α
Δίσπυρος Κωνσταντίνος              ΞΕ2α