Ιστορικό Σχολείου

Η Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, άρχισε τη λειτουργία της, ως Ξενοδοχειακή Σχολή, στον χώρο του Λυκείου Παραλιμνίου το 1984. Η ίδρυση της, προέκυψε λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης της Ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και ειδικά στις περιοχές Πρωταρά και Αγίας Νάπας.
Οι τότε μεγάλες ανάγκες της περιοχής σε μορφωμένο, εξειδικευμένο, ανθρώπινο και άρτια καταρτισμένο δυναμικό στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία, συνέβαλαν καθοριστικά  στην πιο πάνω απόφαση
Η Ξενοδοχειακή Σχολή Παραλιμνίου, άρχισε τη λειτουργία της  κατά το σχολικό έτος 1984-85 με 60 μαθητές στο Α’ έτος σπουδών. Στο  πρώτο έτος λειτουργίας της Σχολής χρησιμοποιήθηκαν για την προσωρινή στέγαση των μαθητών δύο αίθουσες πλησίον του Λυκείου, οι οποίες ενοικιαστήκαν για το σκοπό αυτό.
Από το σχολικό έτος 1985-86, η Σχολή απέκτησε ιδιόκτητο ανεξάρτητο κτίριο δίπλα από το Λύκειο Παραλιμνίου. Για την ίδρυση και λειτουργία της σχολής υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον από τον Δήμο Παραλιμνίου, τη Σχολική Εφορεία και άλλους παράγοντες της περιοχής. Στην ανέγερση του κτιρίου της σχολής συνέβαλε και ο ιδιοκτήτης του CYPRUS HOTEL ENTERPRISES LTD κος Τάκης Κουννάς με ποσό £10,000.
Η Σχολή, λειτούργησε μέχρι το σχολικό έτος 1992-93 με μόνο ένα κλάδο, αυτό των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.  Ο κλάδος αυτός πρόσφερε δύο Ειδικότητες:  Την ειδικότητα Τραπεζοκομίας και την ειδικότητα Μαγειρικής.  Η διάρκεια των σπουδών αυτών των ειδικοτήτων ήταν δύο χρόνια.
Από το επόμενο σχολικό έτος, 1993-94, άρχισε η εφαρμογή των προγραμμάτων τριετούς διάρκειας, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Έτσι όλα τα προγράμματα, σ’ όλες τις ειδικότητες που προσφέρονται στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Μ.Τ.E.Ε.) γίνονται πλέον τριετούς διάρκειας, παρέχοντας σ’ όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. Με βάση το τριετές πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές που είχαν συμπληρώσει το διετές πρόγραμμα, είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν στο τρίτο έτος. Η ρύθμιση αυτή είχε προσωρινή ισχύ για να καλύψει τους μαθητές των διετών προγραμμάτων.
Από το σχολικό έτος 1993-94, λειτούργησε στη Σχολή μια νέα ειδικότητα, εκείνη των Συντηρητών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείων, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Με την επέκταση των προσφερομένων ειδικοτήτων, η Ξενοδοχειακή Σχολή Παραλιμνίου μετονομάστηκε σε Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου.
Από το σχολικό έτος 2001-2002, η Σχολή λειτουργεί με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα πλαίσια της αναδόμησης και του εκσυγχρονισμού του περιεχομένου και της Δομής στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Το σύστημα εκπαίδευσης των μαθητών είναι βασισμένο στα νέα Αναλυτικά προγράμματα, που προετοιμάζουν τον απόφοιτο μας να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής που ανοίγονται μπροστά του. Προσφέρει σ’ αυτόν τα απαραίτητα εφόδια που τον καθιστούν ικανό να ανταγωνιστεί, με ίσους όρους, τους απόφοιτους της Ευρώπης ή να σταδιοδρομήσει με επιτυχία στον τομέα και το χώρο εργασίας που επιλέγει.
Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα πραγματικά εργαστηριακό και όχι μόνο χώρο, τον οποίο ο μαθητής θεωρεί δικό του, τον σέβεται και τον αγαπά. Ο ίδιος ο μαθητής αποτελεί πια τον πυρήνα της μάθησης, με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αδυναμίες, τις κλίσεις και τα ταλέντα του. Στα νέα παιδαγωγικά μας προγράμματα ο μαθητής δεν είναι πια παθητικός δέκτης γνώσεων, αλλά ενεργητικός, συνειδητοποιημένος, ενταγμένος ολοκληρωτικά στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης.
Η Σχολή μας σήμερα λειτουργεί ως ένα σύγχρονο Δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, όπου καλλιεργούνται τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών ώστε να τους καταστούν ενεργούς πολίτες.
Στη Σχολή μας σήμερα στοχεύουμε ώστε ο κάθε μαθητής να κατακτήσει  τέτοιες κομβικές ιδιότητες, ικανότητες, δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
Στη Σχολή μας οι μαθητές μας βοηθούνται να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν τα δημοκρατικό πολίτη έτσι ώστε:

  • Να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα
  • Να διαμορφώνουν και να βιώνουν συνθήκες ισότητας
  • Να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η δημιουργική και κριτική σκέψη καλλιεργείται και εμπεδώνεται στα παιδιά ώστε να είναι ικανά να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να αξιολογήσουν, να επανασχεδιάσουν και να κριτικάρουν τις ίδιες τις κατασκευές τους αλλά και όλων των εκπαιδευτικών τους.